Ngày Hoàn Thành: Tháng 18 2019
Địa điểm: 621A Đại Lộ Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một
Chủ Đầu Tư: KOI Thé
Danh Mục: Chuỗi Coffee