Dự án: Lavender Spa

Diện tích: 250m2

Địa chỉ: Lý Thánh Tôn, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Năm: 2014